Spektakle gościnne

Proponujemy współpracę w zakresie:

Repertuar Młodego Baletu Polskiego może być wystawiany w różnych miejscach i okolicznościach. Przed przyjazdem zespołu odwiedzamy dany teatr, aby poznać scenę, zaplecze techniczne i przygotować wycenę. Tę samą produkcję można dostosować do możliwości sceny i jej wymiarów. Dekoracje są mobilne i lekkie, co zmniejsza koszty transportu w porównaniu do dekoracji tradycyjnych.

Zespół dysponuje dwustronną podłogą baletową. Udostępniamy specyfikacje i wymagania techniczne: rider oświetlenia i dźwięku oraz listę utworów wykonywanych podczas przedstawień. Posiadamy własne materiały promocyjne spektakli jak plakaty i ulotki, które organizator może edytować dodając własne informacje. Do wglądu są także materiały filmowe, trailery spektakli oraz zdjęcia na potrzeby promocji.

Kontakt  tel. 606926757, e-mail: scenabaletowa2@gmail.com