O szkole

 

Naszym celem jest przygotowanie do kariery zawodowej tancerzy, obejmujące naukę oraz praktykę sceniczną.

Szkoła Baletowa skupia się na kompleksowym rozwoju młodych artystów tańca. Proponujemy bogaty i stymulujący program nauki, opracowany przez magistra pedagogiki baletu i choreografa spektakli baletowych Annę Davies. Równolegle z nauką dajemy uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na scenie w spektaklach baletowych z naszego repertuaru.

Bazową techniką jest taniec klasyczny. Uczymy też gimnastyki artystycznej, tańca współczesnego, tańców narodowych i hip hopu. W ramach przygotowań do naszych spektakli pracujemy nad repertuarem baletowym. Dla uczniów przygotowujących się do ról solowych i konkursów prowadzimy lekcje w trybie indywidualnym Ballet Master Class.

Szkoła i Zespół Młodego Baletu Polskiego są ze sobą powiązane, gdyż w spektaklach występują zarówno profesjonalni tancerze, jak i nasi uczniowie.

Dbamy o rozwój wrażliwości artystycznej oraz pasji do tańca, muzyki i sztuki od najmłodszych lat.

Wiedza ogólna, czyli czego uczymy

Podstawową formą nauki są lekcje podzielone na jednostki 60 min. W tygodniu zajęcia odbywają się głównie wieczorami, zaś w soboty i niedziele zajęcia trwają przez cały dzień.

W nauczaniu dzieci minimalna liczba godzin w tygodniu to 2 jednostki lekcyjne.Dla grup zaawansowanych minimalna liczba zajęć w tygodniu to 3-5 godzin. Każda z grup uczniów ma swoją unikalną nazwę, po której można zorientować się, w jakich dniach odbywają się zajęcia tej grupy w ciągu tygodnia.

Trening baletowy jest techniką podstawową i wyjściową do wszystkich innych rodzajów tańca scenicznego, zatem traktujemy go priorytetowo na każdym poziomie nauczania. Oprócz baletu prowadzimy naukę gimnastyki artystycznej już od najmłodszych grup jako niezwykle ważne uzupełnienie dla zajęć klasyki. Grupy średnio zaawansowane mają taniec charakterystyczny, w tym m.in. flamenco czy krakowiak. Zaawansowane dzieci uczymy podstaw tańca współczesnego, bazując na technice modern dance Marthy Graham i Lestera Hortona oraz jazz dance. Począwszy od poziomu średnio zaawansowanego wprowadzamy elementy hip-hopu w wersji Balerina Hip-hop oraz tańca z przyrządami gimnastycznymi: wstążki gimnastyczne, obręcze, skakanki, piłki i maczugi. Prowadzimy warsztaty aktorskie i zajęcia z dykcji oraz warsztaty tańca na podwieszanych szarfach i kołach.  

Latem szkoła organizuje Warsztaty Intensywne, które odbywają się w sierpniu. Podczas kursów letnich zajęcia prowadzone są w ciągu dnia, liczba osób jest ograniczona.

Urozmaicone techniki wzbogacają język ruchu tanecznego. Mają także specyficzne zadania dydaktyczne w zakresie np: poprawy koordynacji, zwiększenia amplitudy ruchu, lepszej dynamiki oraz autoprezentacji czy też znajomości tańców innych krajów.

Wymienione powyżej techniki tańca są prezentowane w naszych spektaklach a uczniowie mają możliwość sprawdzenia się w ulubionych stylach, odnalezienia indywidualnych predyspozycji i talentu w danym stylu tańca.

Nasze spektakle kształtują również niezwykle ważny wyraz artystyczny, uczą wchodzenia w rolę i scenicznego obycia. Poprzez pokonywanie strachu przed wyjściem na scenę od najmłodszych lat dzieci są znacznie śmielsze i z radością pokonują trudy codziennej nauki, aby wziąć udział w najważniejszym święcie tancerza - zaprezentowaniu się podczas spektaklu. 

Balet dla Dorosłych

 Zapraszamy do ćwiczenia u nas i do nauki także dorosłych tancerzy. Oferta zajęć będzie rozbudowywana. Obecnie możecie  trenować z naszym zespołem Młody Balet Polski, podczas regularnych zajęć w grafiku lub uczyć się indywidualnie.

 

Z wszelkimi pytaniami zwracajcie się do nas mailowo lub telefonicznie.