O szkole

 

Ballet School and Junior Ballet Company.

Szkoła Baletowa jest placówką prywatną. Naszym celem jest przygotowanie do kariery zawodowej tancerzy, obejmujące naukę oraz praktykę sceniczną. Skupiamy się na profesjonalnym i kompleksowym rozwoju młodych artystów tańca. Proponujemy bogaty i stymulujący program nauki, opracowany przez magistra pedagogiki baletu i choreografa spektakli baletowych Annę Davies. Równolegle z nauką dajemy uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na scenie w spektaklach baletowych naszego repertuaru.

Bazową techniką jest taniec klasyczny oparty o metodykę Agripiny Vaganowej z 8 letnim programem nauczania od 10-18 roku życia. Uczymy także gimnastyki korekcyjnej i estetycznej, floor barre, podstaw pilatesu, tańca współczesnego oraz tańców narodowych. Klasa 7-8 ma  zajęcia partnerowania. W ramach przygotowań do spektakli pracujemy nad repertuarem baletowym. Dla uczniów przygotowujących się do ról solowych i konkursów baletowych, prowadzimy także z naszymi uczniami lekcje indywidualne.

W naszych przedstawieniach biorą udział nasi uczniowie,pedagodzy, profesjonalni tancerze oraz gościnnie gwiazdy polskich scen baletowych.

Dbamy o rozwój wrażliwości artystycznej oraz pasji do tańca, muzyki i sztuki od najmłodszych lat.

Wiek 3,5 - 4,5 lat

Nauka rozpoczyna się w grupie Odetta dedykowanej dzieciom w wieku 3,5 - 4 ,5 lat. Liczba zajęć to 2 jednostki w tygodniu, trwające po 45 minut. Są to zajęcia rytmiczno-taneczne, wprowadzające poprzez zabawę w świat baletu. Do grupy można dołączyć bez egzaminu wstępnego , w każdym momencie roku szkolnego.

Wiek 5 - 5,5 lat

Kolejny etap nauki kontynuowany jest w grupie Aurora. Na zajęcia te uczęszczają dzieci w wieku 5- 5,5 lat. Liczba zajęć w tej grupie to 3 jednostki w tygodniu, trwające po 60 minut. Są to zajęcia ogólnorozwojowe (gimnastyka estetyczna, korekcyjna ) oraz zajęcia baletowo- rytmiczne uczące prawidłowej postawy i utanecznienia. Do grupy można dołączyć bez egzaminu wstępnego, w każdym momencie roku szkolnego.

Wiek 6 lat Podstawy

Dzieci od 6 loku życia obowiązują egzaminy wstępne. Podczas egzaminu sprawdzamy: słuch muzyczny, warunki fizyczne oraz ogólne predyspozycje do tańca.

Poziom Pre professional 6+  otwiera profesjonalną naukę tańca.Ilość nauki wynosi 5 godzin tygodniowo. Uczymy: gimnastyki,  podstaw baletu oraz umuzykalnienia.

Wiek 7 lat - Zerówka 1 

Dzieci w tej grupie wiekowej obowiązują egzaminy wstępne. Nauczanie obejmuje 5 godzin tygodniowo. Wprowadzany program obejmuje podstawowe ćwiczenia koordynacji i wzmacniania ciała, gimnastykę oraz choreografię baletową.

Wiek 8-11 lat - Zerówka 2

Dzieci w tej grupie wiekowej także obowiązują egzaminy wstępne. Nauczanie obejmuje 5 godzin tygodniowo. Wprowadzany program to gimnastyka podstawy baletu, gimnastyka i akrobatyka, ćwiczenia floor barre, choreografia baletowa.

Wiek 10-18 lat  Profesionalny Program Nauki Baletu

Profesjonalny Program Nauki Baletu odpowiada systemowi nauki w Szkołach Baletowych i prowadzony jest zgodnie z metodyką nauczania tańca klasycznego wg. Agripiny Vaganowej.  W Klasie 1 nauka to minimum 8 godzin tygodniowo tańca klasycznego. W  klasach 3-8 nauka obejmuje 10-15 godzin tygodniowo.

Do klas profesjonalnych obowiązuje egzamin wstępny.

Ćwiczymy przy drążku i na środku sali. Zaczynamy naukę małego allegro, czyli małych skoków. Uczymy podstawowych elementów na pointach. Rozpoczynamy również naukę tańca charakterystycznego, w tym polskich tańców narodowych, które dzieci mają okazję zaprezentować na scenie teatralnej podczas spektakli.

Poznajemy  technikę tańca współczesnego, bazując na stylu modern dance Marthy Graham i Lestera Hortona. Uzupełnieniem treningu są zajęcia gimnastyki i pilatesu. Od klasy 6 mamy naukę partnerowania. Dzieci w tych klasach biorą udział w spektaklach naszego repertuaru.

Każdy rok nauki zakończony jest certyfikatem z podaniem informacji o ukończeniu nauki na określonym poziomie oraz przyznaniem ocen z obowiązkowego egzaminu końcoworocznego w czerwcu z poszczególnych przedmiotów zawodowych oraz ilości godzin nauki.

Nasz dyplom jest honorowany w profesjonalnych zespołach w kraju i na świecie. Po ukończeniu szkoły można  kontynuować naukę na Uniwersytecie Muzycznym wydział Choreografii lub Pedagogiki Tańca Klasycznego.

Zapewniamy przede wszystkim wysoki poziom artystycznego wykształcenia.  Służymy wsparciem w zakresie wiedzy o przewidywanych audycjach do zespołów, castingach dla profesjonalnych tancerzy, konkursów baletowych w trakcie nauki i w ostatnim roku jako priorytetowym w zakresie planowania dalszego rozwoju.

Przygotowujemy wybitnych uczniów do udziału w Konkursach Baletowych.

Junior Ballet Company

W roku 2023 rozpoczynamy projekt dla wybitnych uczniów najstarszych klas, którzy mają szansę otrzymać w naszej szkole angaż w rodzaju stażu artystycznego w ramach prowadzenia zajęć stretchingu, gimnastyki estetycznej czy rozgrzewki baletowej. Jest to forma przygotowania młodych, przyszłych artystów do pracy w profesjonalnych zespołach baletowych.

 

Podsumowanie i Warsztaty Letnie ( Summer Intensive)

W tygodniu zajęcia odbywają się popołudniami. Zwykle od 17.00-21.00,  W soboty i niedziele lekcja tańca trwają przez cały dzień.

W drugiej połowie miesiąca sierpnia szkoła organizuje Intensywne Warsztaty Baletowe (Summer Intensive) dla dzieci klas 1-8.

W programie jest taniec klasyczny, technika point, taniec współczesny, tańce narodowe, joga, pilates, hip hop.

Balet dla Dorosłych

Zajęcia dla dorosłych prowadzone są w systemie OPEN. Dedykowane są zarówno początkującym i średnio zaawansowanym  Dołączyć można w każdym momencie bez zapisów. Osoby uczestniczące w tego typu zajęciach nie występują na scenie w repertuarze baletowym.

 

Z wszelkimi pytaniami zwracajcie się do nas telefonicznie.