O szkole

 

Naszym celem jest przygotowanie do kariery zawodowej tancerzy, obejmujące naukę oraz praktykę sceniczną.

Szkoła Baletowa skupia się na kompleksowym rozwoju młodych artystów tańca. Proponujemy bogaty i stymulujący program nauki, opracowany przez magistra pedagogiki baletu i choreografa spektakli baletowych Annę Davies. Równolegle z nauką dajemy uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na scenie w spektaklach baletowych naszego repertuaru.

Bazową techniką jest taniec klasyczny. Uczymy też gimnastyki estetycznej i korekcyjnej, techniki pilates, tańca współczesnego oraz tańców narodowych. W ramach przygotowań do naszych spektakli pracujemy nad repertuarem baletowym. Dla uczniów przygotowujących się do ról solowych i konkursów prowadzimy lekcje w trybie indywidualnym.

Szkoła i Zespół Młodego Baletu Polskiego są ze sobą powiązane. W spektaklach występują profesjonalni tancerze, gwiazdy scen polskich i nasi uczniowie.

Dbamy o rozwój wrażliwości artystycznej oraz pasji do tańca, muzyki i sztuki od najmłodszych lat.

Wiek 3,5 - 4 lat

Nauka rozpoczyna się w grupie Odetta dedykowanej dzieciom w wieku 3 - 4 lat. Liczba zajęć to 3 jednostki w tygodniu, trwające po 45 minut. Są to zajęcia rytmiczno-taneczne, wprowadzające poprzez zabawę w świat baletu.

Wiek 4 - 5,5 lat

Kolejny etap nauki kontynuowany jest w grupie Aurora. Na zajęcia te uczęszczają dzieci w wieku 4-5,5 lat. Liczba zajęć w tej grupie to 3 jednostki w tygodniu, trwające po 60 minut. Są to zajęcia ogólnorozwojowe (gimnastyka estetyczna, korekcyjna ) Oraz zajęcia baletowo- rytmiczne uczące prawidłowej postawy i utanecznienia.

Wiek 6 lat Podstawy

Dzieci powyżej 6 loku życia obowiązują egzaminy wstępne. Odbywają się one  w miesiącu czerwcu w terminie wyznaczonym przez dyrekcję szkoły. Podczas egzaminu sprawdzamy: słuch muzyczny, warunki fizyczne oraz ogólne predyspozycje do tańca.

Poziom Pre pro 6+ to  otwiera profesjonalną naukę tańca.

Ilość nauki wynosi 5  godzin tygodniowo.

Uczymy: gimnastyki, pilatesu, podstaw baletu w formie floor barre oraz umuzykalnienia.

Wiek 10 lat Podstawy

Dla dzieci starszych, początkujących dedykowana jest grupa Pre Pro 10+ . Nauczanie obejmuje 5 godzin tygodniowo. 

 W programie znajdują się zajęcia z gimnastyki, pilatesu, baletu i utanecznienia.

Wiek 7-9  lat Średniozaawansowani

Dzieci, które opanowały podstawy baletu, gimnastyki i pilatesu rozpoczynają naukę w klasach Zerowych. Nauczanie obejmuje 5 godzin tygodniowo. Wprowadzany w nich program obejmuje podstawowe ćwiczenia tańca klasycznego oraz choreografię baletową. Dzieci rozpoczynają swoją przygodę na scenie.

Wiek 10-18 lat  Profesionalny Program Nauki Baletu

Profesjonalny Program Nauki Baletu odpowiada systemowi nauki  w Szkołach Baletowych i prowadzony jest zgodnie z metodyką nauczania tańca klasycznego wg. Agripiny Waganowej.  W Klasie 1 nauka to 7-8 godzin tygodniowo. W  klasach 3-5 nauka obejmuje 10-14 godzin tygodniowo.

Ćwiczymy przy drążku i na środku sali. Zaczynamy naukę małego allegro, czyli małych skoków. Uczymy podstawowych elementów na pointach. Rozpoczynamy również naukę tańca charakterystycznego, w tym polskich tańców narodowych. 

Poznajemy także technikę tańca współczesnego, bazując na stylu modern dance Marthy Graham i Lestera Hortona.  Uzupełnieniem treningu są zajęcia Pilates oraz Stretchingu. 

Dzieci w tych klasach biorą udział w spektaklach naszego repertuaru.

Każdy rok nauki zakończony jest otrzymaniem certyfikatu z podaniem informacji o ukończeniu nauki na określonym poziomie oraz przyznaniem ocen z egzaminu końcoworocznego z poszczególnych przedmiotów zawodowych oraz ilości godzin nauki.

Podsumowanie

W tygodniu zajęcia odbywają się popołudniami. W soboty i niedziele trwają przez cały dzień.

W miesiącu sierpniu  oraz w Ferie Zimowe szkoła organizuje Intensywne Warsztaty Baletowe.

Balet dla Dorosłych

Zajęcia dla dorosłych prowadzone są w systemie OPEN. Dedykowane są zarówno początkującym  jak i średniozawansowanym  Dołączyć  można w każdym momencie.

 

Z wszelkimi pytaniami zwracajcie się do nas mailowo lub telefonicznie.