O szkole

 

Ballet School and Junior Ballet Company.

Naszym celem jest przygotowanie do kariery zawodowej tancerzy, obejmujące naukę oraz praktykę sceniczną.

Szkoła Baletowa jest placówką prywatną. Skupiamy się na kompleksowym rozwoju młodych artystów tańca. Proponujemy bogaty i stymulujący program nauki, opracowany przez magistra pedagogiki baletu i choreografa spektakli baletowych Annę Davies. Równolegle z nauką dajemy uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na scenie w spektaklach baletowych naszego repertuaru.

Bazową techniką jest taniec klasyczny oparty o metodykę Agripiny Vaganowej z 8 letnim programem nauczania od 10-18 roku życia. Uczymy także gimnastyki estetycznej i korekcyjnej, techniki pilates, tańca współczesnego oraz tańców narodowych. Klasa 6-8 ma także zajęcia partnerowania. W ramach przygotowań do naszych spektakli pracujemy nad repertuarem baletowym. Dla uczniów przygotowujących się do ról solowych i konkursów prowadzimy lekcje w trybie indywidualnym.

Szkoła i Zespół Młodego Baletu Polskiego są ze sobą powiązane. W spektaklach występują zarówno profesjonalni tancerze, nasi pedagodzy, gościnnie gwiazdy scen polskich oraz nasi uczniowie.

Dbamy o rozwój wrażliwości artystycznej oraz pasji do tańca, muzyki i sztuki od najmłodszych lat.

Wiek 3,5 - 4,5 lat

Nauka rozpoczyna się w grupie Odetta dedykowanej dzieciom w wieku 3,5 - 4 ,5 lat. Liczba zajęć to 2 jednostki w tygodniu, trwające po 45 minut. Są to zajęcia rytmiczno-taneczne, wprowadzające poprzez zabawę w świat baletu. Do grupy można dołączyć bez egzaminu wstępnego , w każdym momencie roku szkolnego.

Wiek 5 - 5,5 lat

Kolejny etap nauki kontynuowany jest w grupie Aurora. Na zajęcia te uczęszczają dzieci w wieku 5- 5,5 lat. Liczba zajęć w tej grupie to 3 jednostki w tygodniu, trwające po 60 minut. Są to zajęcia ogólnorozwojowe (gimnastyka estetyczna, korekcyjna ) oraz zajęcia baletowo- rytmiczne uczące prawidłowej postawy i utanecznienia. Do grupy można dołączyć bez egzaminu wstępnego, w każdym momencie roku szkolnego.

Wiek 6 lat Podstawy

Dzieci od 6 loku życia obowiązują egzaminy wstępne. Podczas egzaminu sprawdzamy: słuch muzyczny, warunki fizyczne oraz ogólne predyspozycje do tańca.

Poziom Pre professional 6+  otwiera profesjonalną naukę tańca.Ilość nauki wynosi 5  godzin tygodniowo. Uczymy: gimnastyki, pilatesu, podstaw baletu oraz umuzykalnienia.

Wiek 7 lat - Zerówka 1 

Dzieci w tej grupie wiekowej obowiązują egzaminy wstępne. Nauczanie obejmuje 5 godzin tygodniowo. Wprowadzany program obejmuje podstawowe ćwiczenia koordynacji i wzmacniania ciała, gimnastykę oraz choreografię baletową.

Dzieci rozpoczynają swoją przygodę na scenie.

Wiek 8-9 lat - Zerówka 2

Dzieci w tej grupie wiekowej także obowiązują egzaminy wstępne. Nauczanie obejmuje 5 godzin tygodniowo. Wprowadzany program to gimnastyka podstawy baletu, stretching, akrobatyka, ćwiczenia floor barre, choreografia baletowa i udział w spektaklach.

Wiek 10-18 lat  Profesionalny Program Nauki Baletu

Profesjonalny Program Nauki Baletu odpowiada systemowi nauki w Szkołach Baletowych i prowadzony jest zgodnie z metodyką nauczania tańca klasycznego wg. Agripiny Vaganowej.  W Klasie 1 nauka to  mimimum 8 godzin tygodniowo tańca klasycznego. W  klasach 3-8 nauka obejmuje 10-15 godzin tygodniowo.

Do klas profesjonalnych obowiązuje egzamin.

Ćwiczymy przy drążku i na środku sali. Zaczynamy naukę małego allegro, czyli małych skoków. Uczymy podstawowych elementów na pointach. Rozpoczynamy również naukę tańca charakterystycznego, w tym polskich tańców narodowych, które dzieci mają okazję zaprezentować na scenie teatralnej podczas spektakli.

Poznajemy  technikę tańca współczesnego, bazując na stylu modern dance Marthy Graham i Lestera Hortona. Uzupełnieniem treningu są zajęcia pilatesu i  stretchingu. Od klasy 6 mamy naukę partnerowania. Dzieci w tych klasach biorą udział w spektaklach naszego repertuaru.

Każdy rok nauki zakończony jest certyfikatem z podaniem informacji o ukończeniu nauki na określonym poziomie oraz przyznaniem ocen z egzaminu końcoworocznego z poszczególnych przedmiotów zawodowych oraz ilości godzin nauki.

Nasz dyplom jest honorowany w profesjonalnych zespołach w kraju i na świecie. Po ukończeniu szkoły można również  kontynuować naukę na Uniwersytecie Muzycznym wydział Choreografii lub Pedagogiki Tańca Klasycznego.

Zapewniamy przede wszystkim wysoki poziom artystycznego wykształcenia.  Służymy wsparciem w zakresie wiedzy o przewidywanych audycjach do zespołów, castingach dla profesjonalnych tancerzy, konkursów baletowych w trakcie nauki i w ostatnim roku jako priorytetowym w zakresie planowania dalszego rozwoju.

Podsumowanie i Warsztaty Letnie ( Summer Intensive)

W tygodniu zajęcia odbywają się popołudniami. Zwykle od 17.00-20.30 . W soboty i niedziele trwają przez cały dzień.

W miesiącu sierpniu oraz w Ferie Zimowe szkoła organizuje Intensywne Warsztaty Baletowe (Summer Intensive). Wówczas planujemy zajęcia tańca przez cały dzień w godz.9.00-17.00. W programie jest taniec klasyczny, technika point, taniec współczesny, tańce narodowe,joga oraz wiele innych technik. Terminy zawsze znajdują się w naszym Grafiku.

Balet dla Dorosłych

Zajęcia dla dorosłych prowadzone są w systemie OPEN. Dedykowane są zarówno początkującym  jak i średniozawansowanym  Dołączyć  można w każdym momencie.

 

Z wszelkimi pytaniami zwracajcie się do nas mailowo lub telefonicznie.