Cennik

Ilość zajęć Dla kogo   Opłata za miesiąc
 wejście jednorazowe Dorośli/ Dzieci     50 zł
wejście jednorazowe Online Dorośli     35 zł
3 godz. tygodniowo Dzieci 3,5-5 lat   350 zł
Indywidualne zajęcia Dorośli/ Dzieci   150 zł

Profesionalny Program Nauki Baletu

5 godz. tyg./ 10-14 godz. tyg.

 Dzieci 6-9 lat/ 10-14 lat
 
550 zł /650 zł

 

Zniżka: płatność z góry za semestr -10%

Dodatkowe informacje:

  • Płatności dokonujemy na pierwszych zajęciach miesiąca: karta, gotówka.
  • Nie ma opcji zwrotów za niewykorzystane zajęcia, możliwe jest  odrobienie zajęć w ustalonych terminach
  • W przypadku braku uiszczenia opłaty za miesiąc z góry lub pojedyncze wejście z góry, nie można uczestniczyć w zajęciach.
  • Opłaty w każdym miesiącu robimy w kwotach regularnych.
  • Ceny zawierają podatek 23% VAT.
  • Nie honorujemy kart: Fit Profit, Ok System itp.